Społem Zakopane

 • Społem Zakopane Spółka z o.o
 • ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane
 • sekretariat@spolzako.pl
 • Sekretariat Zarządu: 18 20-005-90
 • Dział Administracyjno-Techniczny: 505647802 lub 18 20-686-25
 • Dział Handlowy: 517 014 299 lub 18 20-138-77
 • Sekcja Spraw Pracowniczych: 505647698 lub 18 20-138-29
 • Dział Finansowo-Księgowy: 18 20-159-71
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor ochrony danych: 505 647 698

Centrum Handlowe Szymonek

 • Centrum Handlowe Szymonek
 • ul. Chyców Potok 26, 34-500 Zakopane
 • szymonek@spolzako.pl
 • Biuro Obsługi Klienta: 18 20-005-95
 • Piekarnia Szymonek: 18 20-683-88