Aktywnie wspieramy aktywnych!

Jak co roku wspieramy aktywnie zakopiańską Fundację Handicap - integracja przez sport.
W niedzielę 17 stycznia 2021r. odbyła się już 7 edycja Slalom Maraton 12h Zakopane.
12h Slalom Maraton to niezwykłe zawody sportowe połączone z działalnością charytatywną, w których udział biorą najlepsi polscy narciarze alpejscy.

Już kolejny raz znaleźliśmy się w gronie sponsorów tej szlachetnej i bardzo aktywnej imprezy charytatywnej.
W tym roku reprezentował naszą firmę Społem Zakopane Wiceprezes Zarządu Spółki Społem, Pan Paweł Sołtys, który zapowiedział swój udział w kolejnym 12h Slalom Maraton Zakopane w roku 2022.

Jak zawsze, zawody mają na celu przede wszystkim: 
- pozyskanie funduszy na wsparcie działań na rzecz aktywizacji sportowej i integracji poprzez sport dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością; 
- promocję bezpiecznego podejmowania aktywności sportowej; 
- popularyzację narciarstwa, integrację i współpracę środowiska narciarskiego; 
- promocję Zakopanego jako miasta otwartego na potrzeby wszystkich jego mieszkańców 
- pobicie wczesniejszego rekordu w drużynowej jeździe po slalomie non-stop. 
 
Od czterech lat wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który jest również Honorowym Kapitanem drużyny.

s.b. 16.03.2021


Misja Handicap Zakopane:

cytat pochodzi z oficjalnej strony: https://handicap-zakopane.pl/278-2/

"Regularne podejmowanie aktywności fizycznej, uprawianie sportu oraz przyjazna rywalizacja znakomicie oddziałuje na każdego człowieka. Możliwość demonstrowania odwagi w pokonywaniu osobistych barier, umożliwianie pełnego uczestnictwa w życiu sportowym, pozwala sportowcom na doświadczanie radości, dzielenie się umiejętnościami i przyjaźnią z innymi zawodnikami i ich rodzinami, wpływa też pozytywnie na rozwój, podnoszenie poziomu sportowego, intelektualnego i społecznego niepełnosprawnych i ich pełniejszą integrację. Uprawianie sportu wyrównuje szanse osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie i przeciwdziała ich marginalizacji. Naszą misją jest w szczególności aktywizacja sportowa i integracja osób o obniżonych możliwościach psychofizycznych związanych z niepełnosprawnością, chorobami i skutkami zaawansowanego wieku."

 

foto.P.Sołtys


powrót