Obchody 13 grudnia , Bazar Polski

13 grudnia 2018r, w rocznicę wybuchu stanu wojennego pod tablicą pamiątkową na Bazarze Polskim zostały złożone wiązanki kwiatów. W tym historycznym budynku została powołana Miejska Komisja Solidarności w Zakopanem. 🇵🇱

W 37 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego Starosta Piotr Bąk, Wicestarosta Jerzy Zacharko, Kierownik Biura Oddziału Solidarności w Zakopanem Krzysztof Lichota złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą zawiązanie miejskiej komisji koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, która znajduje się na budynku Bazaru Polskiego przy ul.Krupówki 41. W imieniu Zarządu Spółki „Społem” w Zakopanem wiązankę złożyli Prezes Społem Zakopane Józef Szwab, Prezes Społem Zakopane Teresa Gąsienica – Kołodziej.

Tablica pamiątkowa

Projektant: Michał Gąsienica - Szostak

Rok: 11 XI 2005

Napis: Solidarność/ W TYM BUDYNKU/ 31 PAŹDZIERNIKA/ 1980 R. POWSTAŁA/ MIEJSKA KOMISJA/ KOORDYNACYJNA/ NSZZ SOLIDARNOŚĆ/ W ZAKOPANEM

31 X 1980 r. w budynku Społem przy ul.Krupówki 41, w Bazarze Polskim, doszło do spotkania przedstawicieli komitetów założycielskich NSZZ. W budynku przygotowywano akcje strajkowe i odbywały się spotkania komisji zakładowych Solidarności.

 


powrót