Punktujemy! Bony za punkty! od 16.09

Nasi Klienci Społem Zakopane!
W sklepach Gama Kościuszki 3 w Zakopanem i Gama oś.Polana Szaflarska 6 w Nowym Targu ruszył nowy program zakupowy z Kartami Klienta Społem!

Zbieraj punkty i odbieraj bony zakupowe w naszym nowym programie lojalnościowym z Karta Klienta Społem.
W dwóch Gamach: Gama Kościuszki 3 w Zakopanem i w Gama oś.Polana Szaflarska 6 w Nowym Targu za każde wydane 25 złotych otrzymasz 1 punkt w postaci naklejki. Punkty należy wklejać do specjalnego Kuponu, który otrzymasz od sprzedawcy w sklepie.
Za zebrane 24 punkty wklejone w Kuponie otrzymasz Bon zakupowy o nominale 10 zł do zrealizowania w naszych sklepach Społem.

Każda wielokrotność 25 złotych za zakupy z Kartą Klienta to dodatkowe punkty:

 

Program obowiązuje jedynie w sklepie: Gama Kościuszki 3 w Zakopanem i Gama oś.Polana Szaflarska 6 w Nowym Targu.
Z programu wyłączone są wyroby tytoniowe, alkohol i doładowania.

 
                                                               REGULAMIN  PROGRAMU   "BONY ZA PUNKTY"
                                                                skierowanego do posiadaczy Kart Klienta Społem
                     przeprowadzanego  w sklepach Gama Kościuszki 3 w Zakopanem i Gama oś.Polana Szaflarska 6 w Nowym Targu

1. Program  rozpoczyna się od 14 września i trwać będzie do 30 listopada 2020r.
2. Program  skierowany jest do wszystkich klientów  z wyłączeniem pracowników Społem sp.z o.o. Zakopane.
3. Klient, który w okresie  trwania programu  dokona zakupów jednorazowo  na kwotę co najmniej 25 zł ( lub wielokrotność tej kwoty) otrzyma 1 punkt za każde wydane 25zł (z wyjątkiem zakupów wyrobów tytoniowych, alkoholowych oraz doładowań). Po zebraniu 24 punktów, klient otrzymuje bon o nominale 10zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach.
4. Zasady  uczestnictwa w programie:
dokonanie jednorazowego zakupu w sklepie Gama ul.Kościuszki 3 lub Gama Polana Szaflarska 6,zgodnie z pkt 3 niniejszego regulaminu
 Pracownik sklepu zobowiązany jest do wydania 1 punktu za każde wydane 25zł
Ten sam klient może wielokrotnie korzystać z programu pod warunkiem
spełnienia w/w zasad.
5. Nagroda odbierana jest  w sklepie po spełnieniu warunków zakupowych określonych w  pkt 3.
6. Nagrody związane ze sprzedażą premiową podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz .U. z 2019 poz. 1387 ostatnia zmiana w Dz. U. poz. 2200 /. Jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 2000 złotych, to na podstawie Art.21.pkt 1 ust. 68 jest zwolniona z podatku. W przypadku gdy jednorazowa wartość nagrody przekracza w/w kwotę, to cała wartość nagrody podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podatek należy uregulować przed wydaniem nagrody. / Art.30 .pkt 1 w/w ustawy/
Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
7. Zasady rozliczenia programu lojalnościowego :
Kierownik sklepu , po zakończeniu miesiąca rozlicza się z powierzonej ilości bonów. Podstawą rozliczenia są prawidłowo wypełnione  kupony programu lojalnościowego.  
8.  Zakupy wyrobów tytoniowych, alkoholowych, doładowania i karty telefoniczne nie są wliczane do programu .


powrót