w Gamie na Kościuszki 3 wygrywaj na sportowo!

Program rozpoczyna się 13 lipca i trwa do wyczerpania puli nagród.
Skierowany jest do wszystkich klientów sklepu Gama, Kościuszki 3.

Ilość bonów/wejściówek jest ograniczona, o przyznaniu nagrody decyduje kolejność dokonanych zakupów. Podstawą do wydania bonu jest czytelne wypełnienie specjalnego kuponu.


 

REGULAMIN PROGRAMU "Karnety za zakupy "

skierowanego do klientów sklepu Gama ,ul.Kościuszki 3

 

 1. Program rozpoczyna się 13 lipca 2018r i trwa do wyczerpania puli nagród

 2. Program skierowany jest do wszystkich klientów sklepu Gama

ul.Kosciuszki 3 z wyłączeniem pracowników Społem w Zakopanem.

 1. Klient, który w okresie trwania programu dokona zakupów jednorazowo na kwotę co najmniej 60 zł ( lub wielokrotność tej kwoty) otrzyma 1 BON upoważniający do jednorazowego skorzystania z usług siłowni HIGYM Zakopane,ul.Chyców Potok 26

  Ilość bonów ograniczona, o przyznaniu nagrody decyduje kolejność dokonanych zakupów

Termin ważności bonu do 30 sierpnia 2018 , nie podlega prolongacie.

 1. Klient, który w okresie trwania programu dokona zakupów jednorazowo na kwotę co najmniej 150 zł ( lub wielokrotność tej kwoty) otrzyma 1 BON upoważniający do do realizacji pakietu 2 treningów personalnych siłowni HIGYM.

  Ilość bonów ograniczona, o przyznaniu nagrody decyduje kolejność dokonanych zakupów

  Termin ważności bonu do 30 sierpnia 2018 , nie podlega prolongacie.

 2. Zasady uczestnictwa w programie:

spełnienia w/w zasad.

 1. Laureat programu zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności związanych z przepisami zawartymi w (art.30 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 26.07.1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych .

 2. Nagrody związane ze sprzedażą premiową są zwolnione z podatku dochodowego – jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł (art.21ust.1 pkt 68 Ustawy z dnia 26,07,1991r od podatku dochodowego od osób fizycznych.

 3. Nagrody związane ze sprzedażą premiową podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody , jeżeli jednorazowa wartość nagrody przekracza kwotę 760 zł art.30 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 26.07.1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 4. Zwolnienie od podatku nie dotyczy osób (firm) prowadzących działalność gospodarczą.

   

 

 


powrót