Czwartek 22 Czerwca
Pauliny, Sabiny, Tomasza
KONTAKTY

Skontaktuj się z nami!
Adres pocztowy:
Społem Zakopane Spółka z o.o
ul. Krupówki 41
34-500 Zakopane

Polska

Centrum Handlowe Szymonek
ul.Chyców Potok 26
34-500 Zakopane

Polska
 
 

OFERTY PRACY / Informacje dla kandydatów.

Społem Zakopane Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, ul. Krupówki 41 informuje, że w czasie nie prowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, dokumenty (CV, kwestionariusze itp.) składane drogą elektroniczną będą usuwane z poczty elektronicznej Spółki, natomiast dokumenty składane w formie papierowej są trwale niszczone bezzwłocznie po ich otrzymaniu. Spółka jako Administrator danych nie przechowuje składanych dokumentów nie ogłaszając rekrutacji na wolne stanowisko pracy, gdyż zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U 2016, poz. 922)  „Administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były: ….. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, …”


  • Wzór zgody wyrażanej przez kandydata w procesie rekrutacji na wolne  stanowisko pracy w Spółce.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy w Społem Zakopane Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, ul. Krupówki 41  


                                               
         ……………………..…………………….………………
                                                         (data i podpis osoby składającej dokumenty)         
                                       

Administratorem danych jest Społem Zakopane Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, ul. Krupówki 41, która przetwarza dane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz Kodeksem Pracy.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016, poz. 922) każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
.

formularz do pobrania w formacie pdf
 


Aktualnie brak ofert pracy
Telefony:
  • Sekretariat Zarządu: 18 20-005-90  / fax: 18 20-636-17
  • Dział Administracji: 18 20-683-06   
  • Dział Handlowy: 18 20-138-77 / 18 20-138-79 
  • Sekcja Spraw Pracowniczych i Samorządowych: 18 20-138-29   
  • Dział Techniczny: 18 20-137-46
  • Dział Finansowo-Księgowy: 18 20-159-71   
   
Telefony Centrum Handlowego Szymonek:

  • Biuro Kierownika Sklepu:         18 20-140-62   
  • Biuro Obsługi Klienta:               18 20-127-58
   
Adresy e-mail:
 


wydrukuj dokument   wysij znajomemu   ilosc wyswietlen 113543